Εσωτερικός Κανονισμός Σχολής


ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΔΡΑΜΑΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ ΜΑΙΡΗΣ ΡΑΖΗ «Η ΠΡΟΒΑ»
Αναγνωρισμένη από το Κράτος Αρ. Αποφ. ΥΠΠΟ 31453/30-7-2001 (ΦΕΚ 1072/Β/13-8-2001)
21ος χρόνος λειτουργίας

Η Αστική πολιτιστική εταιρεία θεάτρου η Πρόβα [μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα], ίδρυσε το 2001 την Ανώτερη Σχολή Δραματικής Τέχνης Μαίρης Ραζή Η ΠΡΟΒΑ. Η Σχολή λειτουργεί κατά τάξεις Α,Β,Γ με στόχο την τεχνική και την αισθητική κατάρτιση των νέων σπουδαστών από καταξιωμένους καθηγητές.

ΑΡΘΡΟ 1ο

Οργάνωση

Το Διοικητικό και εκπαιδευτικό προσωπικό της Σχολής αποτελείται από:
α) την Διεύθυνση της Σχολής
β) την Διεύθυνση των Σπουδών
γ) τους Καθηγητές
δ) τη Γραμματεία

ΑΡΘΡΟ 2ο

Εποπτικά Μέσα
Κάθε αίθουσα έχει το δικό της οπτικοακουστικό εξοπλισμό όπως και το απαραίτητο «φροντιστήριο» για την διεξαγωγή του μαθήματος. Σε κάθε έτος υπάρχει ένας επιμελητής, ο οποίος είναι υπεύθυνος για την καταγραφή απουσιών στο τμήμα, την καθαριότητα και τον εξοπλισμό του χώρου. Όταν χρησιμοποιείται η αίθουσα του θεάτρου Πρόβα, ως αίθουσα διδασκαλίας ή για πρόβες, απαγορεύεται η χρήση των προβολέων. Οι προβολείς χρησιμοποιούνται ΜΟΝΟ στις γενικές δοκιμές, στις εξετάσεις και στις παραστάσεις.

ΑΡΘΡΟ 3ο
Διδασκόμενα μαθήματα - ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ Π.Δ. 370/83
• Υποκριτική
• Ιστορία θεάτρου
• Αγωγή Προφορικού Λόγου
• Ιστορία Νεοελλ. Λογοτεχνίας
• Κίνηση – Χορός
• Ιστορία & Πρακτική Κιν/φου
• Αυτοσχεδιασμός
• Σκηνογραφία-Ενδυματολογία
• Μουσική – Τραγούδι
• Οπλομαχητική – Ξιφασκία
• Δραματολογία
ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ
• Σκηνοθεσία θεάτρου Κιν/φου
• Μετάφραση
• Τεχνικές Σκηνής
• Δραματουργία
• Ιστορία του πολιτισμο
• Ψυχολογία
• Αναπνοή και Βιο-χημεία
• Σκηνική Αγωγή Συναισθημάτων
• Φωτογραφία
• Διασκευή Προσώπου
• Σκηνογραφία - ενδυματολογία

ΑΡΘΡΟ 4ο
Ημέρες και Ώρες Διδασκαλίας
Η Ανώτερη Σχολή Δραματικής Τέχνης Μαίρης Ραζή "Η Πρόβα" λειτουργεί καθημερινά από Δευτέρα έως και Παρασκευή.
Απογευματινά τμήματα από τις 16:00 έως τις 21:30
Σύνολο ωρών: 33

ΑΡΘΡΟ 5ο
Καθηγητές
Στην Σχολή διδάσκουν ηθοποιοί, σκηνοθέτες, χορογράφοι, σκηνογράφοι, μουσικοί, φιλόλογοι, συγγραφείς, θεατρολόγοι αναγνωρισμένης αξίας, με ευδόκιμο υπηρεσία τουλάχιστον 10 ετών, εγκεκριμένοι από το ΥΠΠΟΑ σύμφωνα με το Π.Δ.370/83.

ΑΡΘΡΟ 6ο
Εκπαιδευτικό και Διδακτικό έτος - Απουσίες
Α) Κάθε διδακτική περίοδος περιλαμβάνει δεκατρείς εβδομάδες διδασκαλίας και τρεις εξετάσεων. Το Εκπαιδευτικό έτος το αποτελούν δύο διδακτικές περίοδοι. Η παρακολούθηση των μαθημάτων είναι υποχρεωτική. Η ελλιπής φοίτηση συνεπάγεται παραπομπή τον Σεπτέμβριο ακόμα και τη διαγραφή, αν είναι αδικαιολόγητη. Η διάρκεια φοίτησης είναι τριετής.
Β) Απουσίες
Οι απουσίες υπολογίζονται ανά μία κάθε ώρα μαθήματος ή πρακτικής άσκησης και παραδίδονται από τους καθηγητές κάθε μέρα στην γραμματεία της σχολής.
Κατά την διάρκεια του εκπαιδευτικού έτους το σύνολο των απουσιών δεν πρέπει να υπερβαίνει τις 100 ώρες διδασκαλίας για την Πρώτη (Α’) περίοδο και 75 για τη δεύτερη (Β’).

ΑΡΘΡΟ 7ο
Αργίες - Διακοπές
1) Τις εορτές των Χριστουγέννων και του Νέου Έτους (από 23 Δεκεμβρίου έως 6 Ιανουαρίου).
2) Τις εορτές του Πάσχα (Μ. Δευτέρα έως Κυριακή του Θωμά).
3) Τις θερινές διακοπές (Ιούλιος, Αύγουστος, Σεπτέμβριος).
4) Τις μεγάλες Εθνικές και Θρησκευτικές Εορτές που είναι καθιερωμένες ως αργίες από την κείμενη νομοθεσία και τα διατάγματα του Υπουργείου Παιδείας.
5) Την 28η Οκτωβρίου
6) Την 25η Μαρτίου
7) Των Τριών Ιεραρχών
8) Την 1η Μαΐου
9) Την Καθαρά Δευτέρα
10) Του Αγίου Πνεύματος

ΑΡΘΡΟ 8ο
Εξετάσεις

α) Εισαγωγικές εξετάσεις
1) Στις εισαγωγικές εξετάσεις μπορούν να πάρουν μέρος όσοι έχουν Απολυτήριο Λυκείου.
2) Όσοι δεν έχουν τελειώσει το Λύκειο και είναι κάτοχοι ειδικής άδειας του νόμου 1158/81, εξετάζονται ως εξαιρετικά ταλέντα.

Οι εισαγωγικές εξετάσεις διενεργούνται κάθε Σεπτέμβριο. Οι εξετάσεις διενεργούνται ενώπιον επιτροπής που την αποτελούν: Η Διεύθυνση της Σχολής, Ο σύλλογος των καθηγητών και ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Πολιτισμού.

Εξεταζόμενα μαθήματα:
Υποκριτική- μονόλογος, Ποίημα, Ορθοφωνία, Τραγούδι, Στοιχειώδεις θεωρητικές γνώσεις γύρω από το θέατρο και τη λογοτεχνία.

β) Προαγωγικές εξετάσεις

Διενεργούνται δυο φορές το χρόνο τον Φεβρουάριο και τον Ιούνιο σε όλα τα μαθήματα που διδάχτηκαν, ενώπιον όλων των καθηγητών, της Διεύθυνσης της Σχολής και τον εκπρόσωπο του Υπουργείου Πολιτισμού.
Επιτυχών θεωρείται ο σπουδαστής που η βαθμολογία του είναι 5 κατά μέσον όρο.
Ο σπουδαστής που δεν συγκέντρωσε το βαθμό 5 παραπέμπεται για επανεξέταση τον Σεπτέμβριο, όπως και ο σπουδαστής που απουσίασε αδικαιολόγητα.
γ) Επαναληπτικές Εξετάσεις
Διενεργούνται τον Σεπτέμβριο κάθε έτους, ενώπιον των καθηγητών που παράπεμψαν τους σπουδαστές. Θεωρείται ότι πέτυχε ο σπουδαστής που συγκέντρωσε βαθμό τουλάχιστον 5.
δ) Διπλωματικές Εξετάσεις
Διεξάγονται τον Ιούνιο σύμφωνα με το νόμο 1158/81, ενώπιων των καθηγητών και της επιτροπής του ΥΠΠΟΑ.

ΑΡΘΡΟ 9ο
Παραστάσεις Σπουδαστών
Τον Ιούνιο παρουσιάζεται στο κοινό η σπουδή κάθε έτους ξεχωριστά και ανά καθηγητή ως παράσταση στο Θέατρο Πρόβα.
Οι σπουδαστές μαθαίνουν την οργάνωση μιας θεατρικής παραγωγής (καλλιτεχνικά και τεχνικά). Έτσι εξοικειώνονται και εξασκούνται με την εκτός σκηνής δράση. Δηλαδή οργάνωση παρασκηνίου, τεχνικές αλλαγές σκηνικών, φωτισμών, φροντιστηρίου. Επιμελούνται τη μουσική, τα σκηνικά, το μακιγιάζ, τα κοστούμια τους (από το βεστιάριο που διαθέτει η Σχολή). Αναλαμβάνουν την επιμέλεια των προσκλήσεων, των αφισών και των προγραμμάτων για κάθε παράστασή τους. Η Σχολή διαθέτει την αίθουσα θεάτρου "ΠΡΟΒΑ" η οποία είναι πλήρως εξοπλισμένη για τις παραστάσεις των σπουδαστών.

ΑΡΘΡΟ 10ο
Βαθμολογική κλίμακα
Η επίδοση των σπουδαστών βαθμολογείται με τους βαθμούς 1 έως 10. Βάση είναι το 5.
Οι βαθμοί αξιολογούνται ως εξής:
1) Άριστα από 8,5 έως 10
2) Λίαν Καλώς από 7,5 έως 8,5
3) Καλώς από 5 έως 7,5
4) Κακώς από 1 έως 5
Οι βαθμοί κατατίθενται από τους αρμόδιους καθηγητές στη Γραμματεία της Σχολής.
Η διαγωγή των σπουδαστών προσδιορίζεται από τον Σύλλογο των Καθηγητών της Σχολής και αναγράφεται στο Μαθητολόγιο και στον χορηγούμενο τίτλο σπουδών ως εξής:
α. Κοσμιωτάτη, β. Κοσμία, γ. Καλή, δ. Κακή.

Άρθρο 11ο
Υποχρεώσεις Σπουδαστών
α) να παρακολουθούν τα μαθήματα ανελλιπώς και να προσέρχονται εγκαίρως, για την απαραίτητη προετοιμασία.
β) να συμμετέχουν στις καλλιτεχνικές και εκδηλώσεις της Σχολής.
γ) να παρουσιάζουν τις εξετάσεις τους σε κοινό.
δ) να προσέρχονται στις έκτακτες πρόβες που απαιτούνται για την πρακτική άσκηση της υποκριτικής.
ε)να είναι συνεπείς προς τις οικονομικές υποχρεώσεις τους προς τη Σχολή. Τα δίδακτρα καταβάλλονται σε μηνιαίες δόσεις από τον Οκτώβριο έως τον Ιούνιο. Από 1η έως 5η κάθε μήνα. Όσοι δεν καταβάλλουν δίδακτρα διαγράφονται.
στ) σε περίπτωση που θεωρούν ότι αδικήθηκαν να απευθύνονται εγγράφως ή προφορικά:
1)στη Γραμματεία 2) στο Δ/ντή της Σχολής
ζ) να είναι κόσμιοι στην συμπεριφορά και στο ντύσιμο
η) Οι σπουδαστές δεν επιτρέπεται να συμμετέχουν σε θεατρική, κινηματογραφική, τηλεοπτική ή οποιαδήποτε άλλη καλλιτεχνική εργασία χωρίς την άδεια της Διεύθυνσης.
θ) Ο σπουδαστής πρέπει να διαφυλάττει το κύρος της Σχολής.
ι) Οι σπουδαστές οφείλουν να εφοδιάζονται με σχετική ενδυμασία (φόρμα και υποδήματα) για το μάθημα της κίνησης, του χορού και του αυτοσχεδιασμού, και οι σπουδάστριες οφείλουν να έχουν μακριές φούστες, κατάλληλα παπούτσια (κάρακτερ) για το μάθημα της υποκριτικής. Γι’ αυτό το λόγο κάθε σπουδαστής φυλάει σε ασφαλισμένα ντουλάπια τα προσωπικά του αντικείμενα στο χώρο των αποδυτηρίων.
κ) Δεν επιτρέπεται η παραμονή ξένων προσώπων στους χώρους της σχολής.

Άρθρο 12ο
Η εγγραφή για κάθε έτος είναι 200€
Η διδακτική περίοδος έχει διάρκεια 9 μηνών (Οκτώβρη έως Ιούνιο). Η διδακτική περίοδος του πρώτου έτους ορίζεται στα 1575 € και καταβάλλεται σε εννέα δόσεις των 175 €, την πρώτη βδομάδα κάθε μήνα(συνολικά μαζί με την εγγραφή – 1775 €).
Η διδακτική περίοδος του δεύτερου έτους ορίζεται στα 1665 € και καταβάλλεται σε εννέα δόσεις των 185 €, την πρώτη βδομάδα κάθε μήνα(συνολικά μαζί με την εγγραφή – 1865 €).
Η διδακτική περίοδος του τρίτου έτους ορίζεται στα 1800 € και καταβάλλεται σε εννέα δόσεις των 200 €, την πρώτη βδομάδα κάθε μήνα(συνολικά μαζί με την εγγραφή – 2000 €).
Οι πρωτοετείς και δευτεροετείς σπουδαστές πρέπει να καταβάλουν το δικαίωμα εγγραφής τους για το επόμενο σπουδαστικό έτος το αργότερο έως της 31 Ιουλίου της τρέχουσας περιόδου.

ΑΡΘΡΟ 13ο
Παραπτώματα
Ο σπουδαστής που παραβαίνει τα παραπάνω διαπράττει πειθαρχικό παράπτωμα και σ’ αυτόν επιβάλλονται οι ποινές.
α) Της επίπληξης
β) αποβολής από το μάθημα ή τα μαθήματα της ημέρας
γ) αποβολή τριών μέχρι οκτώ ημερών
δ) αποβολή ενός μηνός
ε) Οριστική αποβολή - διαγραφή.
Να αποφεύγονται πολιτικές, κομματικές συζητήσεις καθώς και οι ύβρεις, η συκοφαντία παντός προσώπου ως και η φιλονικία μεταξύ των σπουδαστών. Οι σπουδαστές οι οποίοι για οιανδήποτε λόγο διακόπτουν τη σπουδή τους οφείλουν να επιστρέψουν την ατέλεια και το κλειδί των αποδυτηρίων.

ΑΡΘΡΟ 14ο
Τίτλοι Σπουδών
Από τη σχολή χορηγούνται στους σπουδαστές οι κάτωθι τίτλοι σπουδών, πιστοποιητικά και δικαιολογητικά.
α) Δίπλωμα με θεώρηση από το υπουργείο ή προβλεπόμενο πιστοποιητικό Σπουδών.
β) Πτυχίο για τους απόφοιτους σπουδαστές του άρθρου 12 παρ. 3 του νόμου 1158/81.
γ) Πιστοποιητικό προαγωγής από τάξη σε τάξη, ή απόρριψης σε κάποια τάξη.
δ) Πιστοποιητικό για μεταγραφή σε άλλη σχολή.
ε) Πιστοποιητικό σπουδών για στρατολογική χρήση.
στ) Βεβαίωση για κάθε νόμιμη χρήση.
δ) Δελτίο αναγνώρισης σπουδαστών (ατέλιες).

ΑΡΘΡΟ 15ο
Καθήκοντα Διευθυντή

α) Ασκεί διδακτικό έργο, με απόφαση του ΥΠΠΟΑ.
β) Καταρτίζει το ωρολόγιο πρόγραμμα και κατανέμει τα διδασκόμενα μαθήματα και τις ώρες διδασκαλίας μεταξύ του διδακτικού προσωπικού. Έχει δικαίωμα αλλαγής προγράμματος.
γ) Συγκαλεί το σύλλογο των καθηγητών για συνεδρίαση.
δ) Μεριμνά για την έγκαιρη προσέλευση των σπουδαστών και καθηγητών και για την ανελλιπή φοίτηση των σπουδαστών.
ε) Επιμελείται για την εφαρμογή του εγκεκριμένου αναλυτικού προγράμματος, εποπτεύει και ελέγχει το διδακτικό προσωπικό στη διδασκαλία των μαθημάτων.
στ) Μεριμνά για την αναπλήρωση των διδασκόντων, όταν κωλύονται να διδάξουν ή απουσιάζουν.
ζ) Τον Διευθυντή απόντα ή κωλυόμενο αναπληρεί ο Διευθυντής Σπουδών.
η) Δέχεται σε ακρόαση τους σπουδαστές συγκεκριμένη μέρα και ώρα.
θ) Μεριμνά για την επαγγελματική αποκατάσταση των αποφοίτων.

ΑΡΘΡΟ 16ο
Καθήκοντα Διδακτικού Προσωπικού
Οι Διδάσκοντες της Σχολής οφείλουν:

α) Να προσέρχονται στη σχολή κατά τις κανονισμένες σύμφωνα με το ωρολόγιο πρόγραμμα ώρες διδασκαλίας. Σε περίπτωση αδυναμίας προσέλευσης ειδοποιείται έγκαιρα η Διεύθυνση της Σχολής.
β) Να διδάσκουν την καθοριζόμενη από το εγκεκριμένο αναλυτικό πρόγραμμα διδακτέα ύλη.
γ) Να σχηματίζουν και να εκφέρουν την προσωπική τους γνώμη στο Δ/ντή, για την πρόοδο και την εν γένει διαγωγή των μαθητών.
δ) Να τηρούν κατάλογο βαθμολογίας των μαθητών και να παραδίδουν τη βαθμολογία στον Δ/ντή.
ε) Να ελέγχουν τις απουσίες των σπουδαστών και να ενημερώνουν σχετικώς τον Δ/ντή.
στ) Να μετέχουν στις συνεδριάσεις του Συλλόγου των καθηγητών και στις εκδηλώσεις της Σχολής.
ζ) Να καταχωρούν, μετά το πέρας της διδασκαλίας του εκάστου μαθήματος περίληψη της διδαχθείσας ύλης στο βιβλίο διδασκόμενης ύλης.
η) Να εισηγούνται στον Δ/ντή την λήψη κάθε πρόσφορου μέτρου για την βελτίωση του προγράμματος και των μεθόδων και τρόπων διδασκαλίας με στόχο την ευρυθμώτερη λειτουργία της Σχολής.
θ) Προκειμένου ένας καθηγητής να πάρει απόφαση σχετικά με προκύψαν θέμα για ένα σπουδαστή ή για την τάξη ολόκληρη, οφείλει να συμβουλευθεί τον Δ/ντή της Σχολής.
ι) Σε καμιά περίπτωση δεν επιτρέπεται Καθηγητής να διδάσκει εκτός χώρου της Σχολής
.

ΑΡΘΡΟ 17ο
Σύλλογος των καθηγητών
Οι καθηγητές και ο Δ/ντής της Σχολής αποτελούν τον Σύλλογο των καθηγητών. Ο Σύλλογος των Καθηγητών συνεδριάζει μια φορά το μήνα μετά από έγγραφη πρόσκληση του Δ/ντή, όπου αναγράφονται τα θέματα της Ημερήσιας Διατάξεως. Ο Σύλλογος βρίσκεται σε απαρτία όταν είναι παρόντα τα 2/3 των μελών του. Σε περίπτωση ισοψηφίας υπερισχύει η ψήφος του Δ/ντή.
Ο Σύλλογος αποφασίζει για κάθε θέμα που αφορά τη λειτουργία της σχολής: απουσίες των σπουδαστών, διαγωγής τους, επιβολή ποινών.

ΑΡΘΡΟ 18ο
Τηρούμενα Βιβλία
• Μητρώο Σπουδαστών (Μαθητολόγιο).
• Βιβλίο Επίδοσης
• Απουσιολόγιο
• Βιβλίο διδασκόμενης ύλης.
• Βιβλίο Πρωτοκόλλου.
• Βιβλία προβλεπόμενα από την οικονομική εφορία ή το Υπουργείο.
• Βιβλίο Μητρώο Διπλωματούχων και Πτυχιούχων.

ΑΡΘΡΟ 19ο

Ο Εσωτερικός Κανονισμός λειτουργίας της Σχολής έχει έγκριση του ΥΠΠΟΑ.

Οι σπουδαστές υπογράφουν ότι έλαβαν γνώση και υποχρεούνται στην τήρηση των διατάξεων του.