Ενημερωτικό δελτίο

Εγγραφείτε στο ενημερωτικό μας δελτίο

Επισκεψιμότητα

  • Total Visitors: 158823
  • Unique Visitors: 4458

"Γιαγια Σμύρνη" του Υάκινθου Μάϊνα
Καλοκαιρινή περιοδεία

Θεατρικό Εργαστήρι για παιδιά και εφήβους 2023

Ανώτερη Σχολή Δραματικής Τέχνης Μαίρης Ραζή "Η Πρόβα"

"Η Κυρία δεν πενθεί" του Κώστα Μουρσελά
Καλοκαιρινή περιοδεία

Αίτηση συμμετοχής για τις εισαγωγικές εξετάσεις των εξαιρετικών ταλέντων

1. Οι αιτήσεις συμμετοχής και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για τις Εισαγωγικές
Εξετάσεις των «εξαιρετικών ταλέντων» για τις Ανώτερες Σχολές Δραματικής Τέχνης
(Τμήμα Υποκριτικής) σχολικού έτους 2022-23, υποβάλλονται έως και 15 Ιουλίου 2022:
i) Με ηλεκτρονικό μήνυμα (e-mail), στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected]. Στην
περίπτωση αυτή, η αίτηση (υπογεγραμμένη από τον ενδιαφερόμενο) και τα λοιπά
δικαιολογητικά θα πρέπει να επισυναφθούν σε ηλεκτρονική μορφή (αφού σαρωθούν
ηλεκτρονικά - «σκαναριστούν»). Αποδεκτοί θα γίνονται οι τύποι αρχείων pdf, doc, docx. Ή
ii) Με συστημένη επιστολή στη διεύθυνση: Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού,
Μπουμπουλίνας 20-22, 106 82 Αθήνα (σφραγίδα ταχυδρομείου έως και 15-7-2022
φυλάσσεται η απόδειξη του ταχυδρομείου από τον υποψήφιο), ή
iii) Σε περίπτωση που δεν είναι εφικτή η υποβολή της αίτησης και των δικαιολογητικών με
τους προαναφερόμενους τρόπους, είναι δυνατή η κατάθεση με φυσική παρουσία του
ενδιαφερόμενου ή εξουσιοδοτημένου εκπροσώπου στο κεντρικό πρωτόκολλο του Υπουργείου
Πολιτισμού και Αθλητισμού (Μπουμπουλίνας 20-22 και ώρες 09:00-15:00) με αυστηρή
τήρηση όλων των προβλεπόμενων μέτρων κοινωνικής απόστασης λόγω της πανδημίας
COVID-19.3. Απαιτούμενα δικαιολογητικά για όσους δεν διαθέτουν απολυτήριο Λυκείου
(ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΤΑΛΕΝΤΑ του άρθρου 12 του Ν. 1158/81):
α) Αίτηση (Η αίτηση υπογράφεται από τον
ενδιαφερόμενο, υπέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης και αναφέρει τα στοιχεία του, όπως
αναγράφονται στην αστυνομική ταυτότητα (ονοματεπώνυμο και πατρώνυμο), και
απαραιτήτως διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail), διεύθυνση κατοικίας,
αριθμό τηλεφώνου καθώς και το είδος του τίτλου σπουδών δευτεροβάθμιας
εκπαίδευσης που κατέχει.
β) Απολυτήριο τριτάξιου Γυμνασίου σε ευκρινές φωτοαντίγραφο (ολοκλήρωση
υποχρεωτικής εκπαίδευσης) και υπεύθυνη δήλωση ότι έχει διακόψει οριστικά τις
σπουδές του στο Λύκειο (έτος και τάξη διακοπής φοίτησης).
Για τα απολυτήρια που προέρχονται από Σχολές της αλλοδαπής απαιτείται βεβαίωση
αντιστοιχίας τους με τίτλο σπουδών της ημεδαπής, η οποία χορηγείται από τις κατά
τόπους Δ/νσεις Β/βάθμιας Εκπαίδευσης.
γ) Αστυνομική ταυτότητα ή διαβατήριο, σε ευκρινές φωτοαντίγραφο. Στην περίπτωση
που δεν προκύπτει το πατρώνυμο από το διαβατήριο, θα πρέπει να αποδεικνύεται με
την υποβολή πρόσθετου επίσημου δικαιολογητικού (ευκρινές φωτοαντίγραφο).
δ) Σε περίπτωση που το ονοματεπώνυμο υποψήφιου-ιας αναγράφεται με Λατινικούς
χαρακτήρες θα πρέπει να συνυποβάλλεται δικαιολογητικό με την απόδοση του
ονοματεπωνύμου στα Ελληνικά (π.χ. εκτύπωση ΑΜΚΑ).
Κατά τη διάρκεια των Εισαγωγικών Εξετάσεων των Ανώτερων Σχολών Δραματικής
Τέχνης είναι υποχρεωτική η αυστηρή τήρηση των εκάστοτε γενικών και ειδικών κανόνων
και οδηγιών, που αφορούν στον περιορισμό της διασποράς της τρέχουσας πανδημίας.
4. Τα μαθήματα στα οποία θα εξετασθούν οι υποψήφιοι, είναι:
α. Υποκριτική (δύο μονόλογοι της επιλογής των υποψηφίων).
β. Απαγγελία ενός ποιήματος και ένα Τραγούδι (της επιλογής των υποψηφίων).
γ. Στοιχειώδεις θεωρητικές γνώσεις Ιστορίας Θεάτρου και Λογοτεχνίας (προφορικά).
5. Ο χρόνος και ο χώρος διεξαγωγής των εξετάσεων θα γνωστοποιηθούν από τη Διεύθυνση
Καλλιτεχνικής Εκπαίδευσης με ανακοίνωση έως τις 9 Σεπτεμβρίου2022, η οποία θα
αναρτηθεί στο κτήριο της οδού Ρεθύμνου 1, Αθήνα και στο διαδικτυακό τόπο του ΥΠ.ΠΟ.Α.
www.culture.gr (στη διαδρομή: Για τον Πολίτη/Πληροφορίες για τον Πολίτη - Σύγχρονος
Πολιτισμός/Θέατρο και Χορός/Εξετάσεις Θεάτρου και Χορού)
6. Οι υποψήφιοι κατά την έναρξη και διάρκεια των εξετάσεων πρέπει να έχουν μαζί τους
την αστυνομική τους ταυτότητα ή άλλο επίσημο αποδεικτικό της ταυτότητάς τους.

Σχετικές Εικόνες

Επισυναπτόμενα Αρχεία