Ενημερωτικό δελτίο

Εγγραφείτε στο ενημερωτικό μας δελτίο

Επισκεψιμότητα

  • Total Visitors: 1114093
  • Unique Visitors: 8289

''Τα τέσσερα πόδια του τραπεζιού'' του Ιάκωβου Καμπανέλλη

Το Τέρας κι Εγώ του Σταμάτη Μαλέλη

Θεατρικό Εργαστήρι για παιδιά και εφήβους 2021

Αίτηση συμμετοχής για τις εισαγωγικές εξετάσεις στις Δραματικές Σχολές του Υπουργείου Πολιτισμού 2014-2015

Ανώτερη Σχολή Δραματικής Τέχνης Μαίρης Ραζή "Η Πρόβα"

ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΙΑΣΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 2014-2015

Η αίτηση συμμετοχής στις εξετάσεις συνοδευόμενη από τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά υποβάλλεται στο πρωτόκολλο του Υπουργείου Πολιτισμού, Μπουμπουλίνας 20-22, 101 86, Αθήνα, έως και 15 Ιουλίου 2014. Η αίτηση μπορεί να υποβληθεί και ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή.

Α. Για τους κεκτημένους απολυτήριο τίτλο Μέσης Εκπαίδευσης

1. Απαιτούμενα δικαιολογητικά

α) Απολυτήριο Λυκείου του Ν. 1566/85 ή απολυτήριο εξαταξίου Γυμνασίου ή άλλης ισότιμης Σχολής της ημεδαπής ή αλλοδαπής σε αντίγραφο ή φωτοτυπία επικυρωμένη, από επίσημη Αρχή.
Για τα απολυτήρια που προέρχονται από Σχολές της αλλοδαπής απαιτείται βεβαίωση αντιστοιχίας τους με απολυτήριο Λυκείου της ημεδαπής, η οποία χορηγείται από τις κατά τόπους Δ/νσεις Β’ βάθμιας Εκπ/σης των Νομαρχιών.

β) Επικυρωμένη φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας ή επικυρωμένη φωτοτυπία διαβατηρίου. Στην περίπτωση που δεν προκύπτει το πατρώνυμο από το διαβατήριο, θα πρέπει να αποδεικνύεται με την υποβολή πρόσθετου επίσημου δικαιολογητικού.

2. Εξεταζόμενα μαθήματα

α. Υποκριτική:
• Μονόλογος της επιλογής του υποψηφίου (από το αρχαίο δράμα, το κλασικό ή το σύγχρονο ρεπερτόριο)
• Απόδοση ενός κειμένου (που θα δοθεί στον υποψήφιο), σύμφωνα με τις υποδείξεις της Επιτροπής

β. Απαγγελία ενός ποιήματος και ένα Τραγούδι

γ. Στοιχειώδεις θεωρητικές γνώσεις Ιστορίας Θεάτρου και Λογοτεχνίας (γραπτά)

3. Εξετάσεις
Οι εισαγωγικές εξετάσεις θα διενεργηθούν από Επιτροπή του Υπουργείου Πολιτισμού, στο ''Θέατρο του Ήλιου'' - Φρυνίχου 10, Πλάκα - Αθήνα για τα μαθήματα Υποκριτικής και Απαγγελίας - Τραγουδιού από 9 Σεπτεμβρίου 2009, ημέρα Τετάρτη και ώρα 09.00.
• Αναλυτικός πίνακας των εξεταζομένων κατά ημέρα για τα μαθήματα Υποκριτικής και Απαγγελίας - Τραγουδιού θα αναρτηθεί στις 2 Σεπτεμβρίου 2009, στην οδό Ρεθύμνου 1, Αθήνα.

Β. Για τους μη κεκτημένους απολυτήριο τίτλο Μέσης Εκπαίδευσης (Εξ. Ταλέντα του άρθρου 12 του Ν. 1158/81)

1. Απαιτούμενα δικαιολογητικά

α) Επικυρωμένη φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας ή επικυρωμένη φωτοτυπία διαβατηρίου. Στην περίπτωση που δεν προκύπτει το πατρώνυμο από το διαβατήριο, θα πρέπει να αποδεικνύεται με την υποβολή πρόσθετου επίσημου δικαιολογητικού.

β) Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/86 ότι έχει διακόψει τις σπουδές του στο Γυμνάσιο ή Λύκειο (τάξη και έτος διακοπής φοίτησης).

2. Εξεταζόμενα μαθήματα:

α. Υποκριτική: Δύο μονόλογοι της επιλογής του υποψηφίου

β. Απαγγελία ενός ποιήματος και ένα Τραγούδι

γ. Στοιχειώδεις θεωρητικές γνώσεις Ιστορίας Θεάτρου και Λογοτεχνίας (προφορικά)

3. Εξετάσεις

Οι εισαγωγικές εξετάσεις θα διενεργηθούν από Επιτροπή του Υπουργείου Πολιτισμού,

Πληροφοριακό υλικό και κατάλογος των Ανωτέρων Σχολών Δραματικής Τέχνης υπάρχουν στο site του ΥΠΠΟ (www.yppo.gr Σύγχρονος Πολιτισμός / Πληροφορίες για τον πολίτη / Ανώτερες Σχολές Δραματικής Τέχνης) και στο Τμήμα Εκπαίδευσης Θεάτρου και Χορού, Ρεθύμνου 1, γραφεία 303, 306 καθημερινά 12-2.30μμ. Τηλέφωνα επικοινωνίας: 210-8201761, 8201758, 8201752.

 

 

Σχετικές Εικόνες

Επισυναπτόμενα Αρχεία